Tropaz

Op de onderliggende pagina’s vindt u meer informatie over het gebruik van Tropaz

Inlogproblemen met Tropaz 9/9/2015

Wij krijgen veel meldingen dat men niet kan inloggen in Tropaz. De inlogpagina blijft dan blank. Om gebruik te maken van Tropaz is het noodzakelijk dat javascript is ingeschakeld.
Op hoe schakel ik javascript in ziet u, welke handelingen u moet verrichten.

Tropaz informatie
Aanmelden voor Tropaz
Inloggen op Tropaz
Tropaz app
Handleiding Tropaz
E-learning module
Inlogproblemen
Opslaan van gegevens
Schema’s invoeren (voor degenen die zelfdoseren)